ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 49 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 3 trang 49 Công nghệ 8

Trình tự đọc bản vẽ nhà như thế nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

1. Khung tên

2. Hình biểu diễn

3. Kích thước

4. Các bộ phận

 
 

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 49 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1