ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 15 Bản vẽ nhà

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 15 về Bản vẽ nhà online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1