ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 49 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 49 Công nghệ 8

Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào? Chúng thông thường được đặt ở những vị trí nào trên bản vẽ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn:

      + Mặt bằng

      + Mặt đứng

      + Mặt cắt

- Mặt bằng: Thường đặt ở vị trí hình chiếu bằng

- Mặt đứng: Thường được đặt ở vị trí hình chiếu đứng hoặc ở hình chiếu cạnh

- Mặt cắt: Thường được dặt ở vị trí hình chiếu đứng hoặc hình chiếu cạnh

 

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 49 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1