YOMEDIA
NONE

Mở đầu trang 32 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Mở đầu trang 32 SGK Công nghệ 7 Cánh diều

Quan sát Hình 6.1 và cho biết hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng.

Hình 6.1. Cây rừng không được chăm sóc

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 6.1, ta thấy một số hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng:

   + Cây rừng bị chết

   + Cây rừng bị sâu, bệnh phá hại

   + Cây rừng bị trâu, bò phá hại

Lời giải chi tiết:

- Quan sát Hình 6.1, ta thấy một số hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng:

   + Hình a: Cây rừng không sinh trưởng, bị chết

   + Hình b: Cây rừng bị sâu, bệnh phá hại

   + Hình c: Cây rừng bị trâu, bò phá hại

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Mở đầu trang 32 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON