YOMEDIA
NONE

Giải câu 2 trang 21 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 21 SBT Công nghệ 7 Cánh diều

Hãy nối các nội dung ở cột (1) với nội dung cột (2) để làm rõ thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng.

(1)

 

(2)

1. Năm thứ nhất

 

A. Chăm sóc cây rừng từ 1 đến 2 lần

2. Năm thứ hai

 

B. Chăm sóc cây rừng từ 2 đến 3 lần

3. Năm thứ ba

 

C. Chăm sóc cây rừng từ 3 đến 4 lần

4. Năm thứ tư

 

D. Chăm sóc cây rừng từ 4 đến 5 lầ

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương pháp giải:

Nghiên cứu thông tin kiến thức bài học

Lời giải chi tiết:

(1)

 

(2)

1. Năm thứ nhất

 

B. Chăm sóc cây rừng từ 2 đến 3 lần

2. Năm thứ hai

 

B. Chăm sóc cây rừng từ 2 đến 3 lần

3. Năm thứ ba

 

A. Chăm sóc cây rừng từ 1 đến 2 lần

4. Năm thứ tư

 

A. Chăm sóc cây rừng từ 1 đến 2 lần

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải câu 2 trang 21 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON