ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 59 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 1 trang 59 Công nghệ 7

Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu sau:

       + Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu, bệnh hại.

       + Độ pH từ 6 đến 7.

       + Mặt đất bằng hay hơi dốc (từ 2 đến 4 độ).

       + Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 59 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1