ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Làm đất gieo ươm cây rừng - Công nghệ 7

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 7 Bài 23 Làm đất gieo ươm cây rừng từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (27 câu):

 

 

 

AMBIENT
1=>1