YOMEDIA
NONE

Công nghệ 7 Cánh diều Bài 2: Quy trình trồng trọt


HOC247 xin giới thiệu đến các em nội dung bài giảng Quy trình trồng trọt môn Công nghệ lớp 7 chương trình Cánh diều được HOC247 biên soạn và tổng hợp giúp các em tìm hiểu giới thiệu chung về Quy trình trồng trọt... Để đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu nội dung vài học, mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài giảng sau đây.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu chung về quy trình trồng trọt

-  Quy trình trồng trọt gồm: các biện pháp kĩ thuật canh tác một loại cây trồng theo một trình tự nhất định nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng.

Hình 2.2. Quy trình trồng trọt

Quy trình trồng trọt gồm các bước làm đất, bón lót, gieo trồng, chăm sóc (tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, bón thúc, tưới, tiêu nước, phòng trừ sâu bệnh hại) và thu hoạch

1.2. Các bước trong quy trình trồng trọt

a. Làm đất, bón đất

- Làm đất: giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Các công việc làm đất gồm:

+ Cày đất,

+ Bừa và đập đất

+ Lên luống

Hình 2.3. Các công việc làm đất

- Bón lót: Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc hoặc mới bén rễ.

b. Gieo trồng

Mỗi loại cây trồng phù hợp với phương thức gieo trồng khác nhau. Gieo trồng cần đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, khoảng cách và độ nông, sâu.

- Thời vụ gieo trồng: khoảng thời gian để gieo trồng đối với mỗi loại cây trồng.

- Phương thức gieo trồng: gieo hạt, trồng bằng hom, bằng củ, trồng bằng cây con

Hình 2.5. Một số phương thức gieo trồng

c. Chăm sóc

- Tỉa, dặm cây: là tiến hành tỉa bỏ các cây yếu bị sâu bệnh, chỗ có cây mọc dày và tiến hành dặm vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.

- Làm cỏ, vun xới: Sau khi cây mọc, cần tiến hành làm cỏ, vun xới kịp thời để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

- Bón thúc: là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây theo thời kì quan trọng tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Hình 2.7. Các thời điểm bón lót và bón thúc cho lúa

- Căn cứ vào cách bón phân, có 4 hình thức bón phân: bón vãi, bón theo hốc, bón theo hàng, bón phun qua lá.

Hình 2.8. Các hình thức bón phân

- Tưới nước: Cây trồng cần nước để sinh trưởng và phát triển, do vậy phải tưới nước đầy đủ kịp thời. Có các phương pháp tưới sau:

+ Tưới rãnh

+ Tưới phun mưa

+ Tưới nhỏ giọt hoặc tưới ngầm

Hình 2.9 Các phương pháp tưới nước cho cây trồng

- Phòng trừ sâu bệnh hại: nhằm ngăn ngừa tác hại của sâu bệnh, bảo vệ mùa màng. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại gồm:

+ Biện pháp canh tác

+ Biện pháp vật lí cơ giới

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp hóa học

Hình 2.10. Một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh

- Nguyên tắc 4 Đúng:

+ Đúng thuốc

+ Đúng liều lượng,

+ Đúng cách

+ Đúng lúc

d. Thu hoạch

- Để đảm bảo số lượng và chất lượng của nông sản phải tiến hành thu hoạch đúng thời điểm, nhanh gọn và cẩn thận.

- Các cách thu hoạch: hái, nhổ, đào và cắt

- Các phương pháp thu hoạch:

+ Thu hoạch thủ công

+ Thu hoạch cơ giới

Hình 2.11. Một số phương pháp thu hoạch

1.3. Lập kế hoạch, tính toán chi phí cho việc trồng và chăm sóc cây cải xanh trong thùng xốp

Bước 1: Liệt kê vật tư, dụng cụ

Bước 2: Dự kiến kĩ thuật trồng và chăm sóc

Bước 3: Tính toán chi phí:

Công thức tính chi phí trồng, chăm sóc cây cải xanh:

Tổng chi phí = Chi phí giống + Chi phí phân bón + Chi phí thuốc bảo vệ thực vật + Chi phí khác

- Lập kế hoạch, tính toán chi phi cho việc trồng và chăm sóc cây cải xanh gồm 3 bước: liệt kê vật tư, dụng cụ; dự kiến kĩ thuật trồng và chăm sóc; tính toán chi phí.

- Công thức tính chi phi trồng, chăm sóc cây cải xanh Tổng chi phi = Chi phí giống + Chi phí phân bón + Chi phí thuốc bảo vệ thực vật + Chi phí khác

Bài tập minh họa

Bài 1.

Quan sát Hình 2.1 và cho biết: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cây trồng? Yếu tố nào không thể thay đổi, yếu tố nào có thể thay đổi?

Hình 2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.1, ta thấy một số yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến cây trồng như:

   + Nhiệt độ, độ ẩm

   + Lượng mưa

   + Đất

   + Dinh dưỡng

   + Thành phần khí quyển

   + Các vi sinh vật, cây cỏ dại

Lời giải chi tiết:

Ta thấy một số yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến cây trồng như:

   + Nhiệt độ, độ ẩm: ánh nắng mặt trời

   + Lượng mưa: H2O

   + Đất: thành phần và tính chất của đất

   + Dinh dưỡng: phân bón, các chất dinh dưỡng có trong đất

   + Thành phần khí quyển: CO2, O2

   + Các vi sinh vật, cây cỏ dại

- Các yếu tố không thể thay đổi: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời, thành phần khí quyển.

- Các yếu tố có thể thay đổi: cấu trúc của đất và thành phần dinh dưỡng có trong đất, các vi sinh vật, cỏ dại.

Bài 2.

Vì sao cần bón lót trước khi gieo trồng?

Phương pháp giải:

- Đọc mục 2.1 về Bón lót để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Cần bón lót trước khi gieo trồng là vì nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc hoặc mới bén rễ.

 

Luyện tập Bài 2 Công nghệ 7 CD

Học xong bài học này, em sẽ:

- Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt.

- Trình bày được mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt.

- Lập được kế hoạch, tinh toán được chi phi cho việc trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến trong gia đình.

- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến.

- Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong trồng trọt.

3.1. Trắc nghiệm Bài 2 Công nghệ 7 CD

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Công nghệ 7 Cánh diều Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài 2 Công nghệ 7 CD

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Công nghệ 7 Cánh diều Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Mở đầu trang 11 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 11 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 3 trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 4 trang 12 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 13 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 13 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 13 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 3 trang 13 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 13 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 14 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 14 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 14 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 15 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 15 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức trang 15 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 16 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 16 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 16 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 16 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 16 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 17 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 17 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 17 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 17 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 17 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 17 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 1 trang 18 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Luyện tập 2 trang 18 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 1 trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 2 trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 3 trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 4 trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 5 trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hình thành kiến thức 6 trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Ví dụ trang 19 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 1 trang 20 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Vận dụng 2 trang 20 SGK Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 1 trang 8 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 2 trang 8 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 3 trang 9 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 4 trang 9 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 5 trang 9 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 6 trang 9 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 7 trang 9 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 8 trang 9 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 9 trang 10 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 10 trang 10 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 11 trang 10 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 12 trang 10 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 13 trang 10 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 14 trang 11 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 15 trang 11 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 16 trang 11 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 17 trang 11 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 18 trang 11 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Giải câu 19 trang 11 SBT Công nghệ 7 Cánh diều - CD

Hỏi đáp Bài 2 Công nghệ 7 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Công nghệ HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON