YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 136 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 2 trang 136 Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 • Động cơ thường sử dụng là Động cơ xăng và động cơ diezen

 • Máy công tác là thiết bị nhận năng luợng từ trục khuỷu động cơ để thực hiện nhiệm vụ.

 • Hệ thống truyền lực là bộ phận trung gian nối động cơ đốt trong với máy công tác.

Nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong

a. Về tốc độ quay:  Động cơ và máy công tác

 • Bằng nhau → Nối trực tiếp qua khớp nối (VD: Máy phát điện)

 • Khác nhau → Thông qua hộp số, , bộ truyền bằng đai  (VD: Xe máy, ô tô..)

b. Về công suất: Phải thỏa mãn quan hệ sau:

\({N_{DC}} = {\rm{ }}({N_{CT}} + {\rm{ }}{N_{TT}}).{\rm{ }}K\)

 • Trong đó

  • NĐC : công suất động cơ

  • NCT : công suất máy công tác

  • NTT : công suất tổn thất của hệ thống truyền lực

  • K: hệ số dự trữ (K=1,05 ÷ 1,5)

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 136 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON