ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quy trình công nghệ nuôi cấy mô tế bào được thực hiện theo trình tự sau:

  • A. Chọn vật liệu - Tạo chồi - Sát trùng - Tạo rễ
  • B. Chọn vật liệu - Tao chồi - Tạo rễ - Cấy cây trong môi trường thích ứng
  • C. Chọn vật liệu - Tạo rễ - Tạo chồi - Cấy cây trong môi trường thích ứng
  • D. Chọn vật liệu - Khử trùng - Tạo chồi - Tạo rễ - Cấy trong môi trường thích ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF