YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự phân hóa tế bào là hiện tượng:

  • A. Tế bào hợp tử phân chia thành các tế bào phôi sinh chưa mang chức năng chuyên biệt
  • B. Các tế bào phôi sinh biến dổi thành các tế bào chuyên hóa đặc hiệu
  • C. Các tế bào chuyên hóa đặc hiệu trở về dạng phôi sinh và phân chia mạnh mẽ
  • D. Điều khiển sự phát sinh hình thái tế bào thực vật một cách định hướng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9172

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON