ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 27 Ứng dụng tế bào trong công tác giống

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 27 về Ứng dụng tế bào trong công tác giống online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Không tạo ra giống mới.
  • B. Tạo ra giống mới.
  • C. Mang đặc điểm của giống cho phôi và nhận phôi.
  • D. Không mang đặc điểm của giống nào cả.
  • A. Bò nhận phôi .           
  • B. Cả bò cho phôi và bò nhận phôi.
  • C. Một giống khác.
  • D. Bò cho phôi.
   
   
  • A.  Mang đặc tính di truyền mong muốn .
  • B. Khả năng sinh sản bình thường.
  • C. Có sức khoẻ tốt.
  • D. Chăm sóc con tốt.
  • A. Đặc tính di truyền tốt.   
  • B. Sức khoẻ tốt.
  • C. Năng suất cao.       
  • D. Khoẻ mạnh và sinh sản bình thường.
  • A.  Đưa phôi từ bò này sang bò khác . 
  • B. Đưa phôi từ bò nhận phôi sang bò cho phôi.
  • C. Đưa phôi từ bò cho phôi sang bò nhận phôi.
  • D. Đưa phôi từ chỗ này sang chỗ khác .
 

 

YOMEDIA
1=>1