ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Công nghệ cấy truyền phôi có tạo ra giống vật nuôi mới hay không?

  • A. Không tạo ra giống mới.
  • B. Tạo ra giống mới.
  • C. Mang đặc điểm của giống cho phôi và nhận phôi.
  • D. Không mang đặc điểm của giống nào cả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Không tạo ra giống mới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA