YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn bò cho phôi mang đặc điểm nào sau đây:

  • A. Đặc tính di truyền tốt.   
  • B. Sức khoẻ tốt.
  • C. Năng suất cao.       
  • D. Khoẻ mạnh và sinh sản bình thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đặc tính di truyền tốt.   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA