YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 64 SGK Công nghệ 10

Giải bài 5 tr 64 sách GK CN lớp 10

Thế nào phản ứng dung dịch đất? Đất có những loại độ chua nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Phản ứng của dung dịch đất chỉ tính chua, kiềm hay trung tính của đất. Phản ứng dung dịch đất do nồng độ ion H+ và ion OH- quyết định.

  • Nếu [H+] > [OH-] đất có phản ứng chua
  • [H+] = [OH-] đất có phản ứng trung tính [H+] < [OH-] đất có phản ứng kiềm
  • Để xác định độ chua, người ta dùng chỉ số pH(H2O): pH = -log[H+]
  • Nếu pH < 7 đất có phản ứng chua
  • pH = 7 đất có phản ứng trung tính pH > 7 đất có phản ứng kiềm
  • Trong đất có các loại ion H+ và Al3+. Căn cứ vào trạng thái các ion đó mà phân biệt:
    • Đất có độ chua hoạt tính là độ chua do ion H+ trong dung dịch đất gây nên
    • Đất có độ chua tiềm tàng là độ chua do ion H+ và ion Al3+ bám trên bề mặt keo đất gây nên

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 64 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON