YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 64 SGK Công nghệ 10

Giải bài 10 tr 64 sách GK CN lớp 10

Trình bày điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 10

Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu bệnh cây trồng nông lâm nghiệp:

  • Ổ dịch khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát sinh và phát triển, có thể trở thành dịch hại - những điều kiện đó là:
    • Nhiệt độ thích hợp - mỗi loài sâu bệnh phát triển trong một giới hạn nhiệt độ xác định, đa số phát triển mạnh ở nhiệt độ 25-30oC
    • Độ ẩm: sâu bọ sinh trưởng, phát triển đòi hỏi điều kiện độ ẩm và lượng mưa thích hợp, độ ẩm không khí thấp làm nước trong cơ thể bốc hơi mạnh, sâu có thể bị chết. Độ ẩm thích hợp còn làm cho cây trồng phát triển, là nguồn thức ăn phong phú cho sâu bệnh
  • Ngoài ra, điều kiện đất đai, chế độ chăm sóc không hợp lí cũng có thể góp phần giúp sâu bệnh phát triển như đất giàu mùn, giàu đạm. Chế độ chăm sóc mất cân đối giữa nước và phân bón có thể làm tăng khả năng nhiễm bệnh của cây trồng

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 10 trang 64 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF