ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 9 trang 64 SGK Công nghệ 10

Giải bài 9 tr 64 sách GK CN lớp 10

Nêu những ứng dụng của công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 9

 
 

Công nghệ vi sinh nghiên cứu, khai thác đặc điểm sống của vi sinh vật để sản xuất ra các loại phân bón như phân vi sinh cố định đạm, phân chuyển hóa lân, phân vi sinh phân giải chất hữu cơ:

  • Phân vi sinh cố định đạm được sản xuất từ vi sinh vật cố định nitơ tự do cộng sinh với rễ cây họ Đậu hoặc hội sinh với rễ lúa
  • Phân vi sinh vật chuyển hóa lân chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ hoặc vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan
  • Phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ chứa vi sinh vật phân giải chất hữu cơ xenlulô thành các chất khoáng cho cây hấp thụ

 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 9 trang 64 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1