ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 11 trang 64 SGK Công nghệ 10

Giải bài 11 tr 64 sách GK CN lớp 10

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng? Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 11

 
 

Phòng trừ tổng hợp dịch hại là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí.

Các biện pháp chủ yếu

  • Biện pháp kĩ thuật
  • Biện pháp sinh học
  • Sử dụng giống chống chịu
  • Biện pháp hóa học
  • Biện pháp cơ giới
  • Biện pháp điều hòa

 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 64 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1