YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 152 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 5 trang 152 Công nghệ 10

Công ti là gì? Có những loại công ti nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Công ti là một doanh nghiệp có ít nhất là 2 thành viên, lợi nhuận và lỗ được chia theo phần vốn góp, tuy nhiên chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phần vốn góp vào công ti.

- Theo luật doanh nghiệp có các loại công ti sau:

    + Công ty trách nhiệm hữu hạn: với số thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người, không được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do 1 tổ chức hay cá nhân làm chủ sở hữu, không được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Công ty cổ phần: số thành viên ít nhất là 3, cao nhất không giới hạn, được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Công ty hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, buộc phải là cá nhân, không được quyền phát hành cổ phiếu.

    + Nhóm công ty: là một tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 152 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF