ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 92 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 92 Công nghệ 10

Trình bày cơ sở và các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của cá.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Cơ sở: Các loại thức ăn tự nhiên của cá có mối quan hệ mật thiết với nhau (loại này làm thức ăn, tương hỗ, tác động lên những loại khác) ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của nhau.

- Các biện pháp: Dựa trên cơ sở nêu trên ta có những biện pháp sau

    + Bón phân cho vực nước: Làm tăng thức ăn cho thực vật bậc cao, vi sinh vật, tăng lượng chất vẩn, chất dinh dưỡng làm thức ăn cho cá.

    + Quản lí và bảo vệ nguồn nước: Quản lí nguồn nước, mực nước để thực vật, vi sinh vật phát triển, phải kiểm soát nguồn nước tránh để nước quá bẩn làm cá bị chết

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 92 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON