YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  You haven’t eaten anything since yesterday. You ____be really hungry.

  • A. might
  • B. will
  • C. can
  • D. must

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  must: mang nhận định cá nhân và điều gì đó chắc chắn

  Bạn đã không ăn gì từ hôm qua. Bạn chắc chắn là rất đói rồi.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON