YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  You haven’t eaten anything since yesterday. You ____be really hungry.

  • A. might
  • B. will
  • C. can
  • D. must

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  must: mang nhận định cá nhân và điều gì đó chắc chắn

  Bạn đã không ăn gì từ hôm qua. Bạn chắc chắn là rất đói rồi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF