YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  There is a law that says that you ______ throw trash on the streets.

  • A. don’t have
  • B. must not 
  • C. couldn’t
  • D. might not

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  must not: không được phép làm gì

  Có điều luật nói rằng bạn không được phép xả rác trên những con đường.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON