YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  There is a law that says that you ______ throw trash on the streets.

  • A. don’t have
  • B. must not 
  • C. couldn’t
  • D. might not

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  must not: không được phép làm gì

  Có điều luật nói rằng bạn không được phép xả rác trên những con đường.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON