YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  On average, a healthy heart _______ to jump five tablespoons of blood with every beat.

  • A. can
  • B. must
  • C. ought
  • D. should

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ought to + V: nên

  Trung bình, một trái tim khỏe mạnh nên bơm 5 thìa canh máu mỗi nhịp đập. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF