YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  On average, a healthy heart _______ to jump five tablespoons of blood with every beat.

  • A. can
  • B. must
  • C. ought
  • D. should

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ought to + V: nên

  Trung bình, một trái tim khỏe mạnh nên bơm 5 thìa canh máu mỗi nhịp đập. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON