YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  How many languages _____ John speak?

  • A. do
  • B. does
  • C. did
  • D. have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  John là ngôi thứ 3 số ít và câu hỏi dùng thì hiện tại đơn --> does

  John nói bao nhiêu ngôn ngữ?

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF