YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  How many languages _____ John speak?

  • A. do
  • B. does
  • C. did
  • D. have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  John là ngôi thứ 3 số ít và câu hỏi dùng thì hiện tại đơn --> does

  John nói bao nhiêu ngôn ngữ?

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON