YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  We _____ next vacation in London.

  • A. spend
  • B. are spending
  • C. will spend
  • D. are going to spend

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dự định cho tương lai vào kỳ nghỉ tới có kế hoạch --> are going to spend

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON