YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  We _____ next vacation in London.

  • A. spend
  • B. are spending
  • C. will spend
  • D. are going to spend

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dự định cho tương lai vào kỳ nghỉ tới có kế hoạch --> are going to spend

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON