YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  It _____ rain this evening. Why don’t you take an umbrella?

  • A. had better
  • B. could be
  • C. must
  • D. might

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  might: dự đoán khoảng 50% có thể xảy ra.

  Trời có thể mưa vào tối nay. Tại sao bạn ko đem theo một chiếc dù nhỉ?

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON