YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  It _____ rain this evening. Why don’t you take an umbrella?

  • A. had better
  • B. could be
  • C. must
  • D. might

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  might: dự đoán khoảng 50% có thể xảy ra.

  Trời có thể mưa vào tối nay. Tại sao bạn ko đem theo một chiếc dù nhỉ?

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON