YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mike ___ one hour ago.

  • A. phoned
  • B. was phoning
  • C. had phoned
  • D. has phoned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Thì quá khứ đơn --> phoned

  Mike đã gọi điện thoại cách đây một tiếng. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON