YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mike ___ one hour ago.

  • A. phoned
  • B. was phoning
  • C. had phoned
  • D. has phoned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Thì quá khứ đơn --> phoned

  Mike đã gọi điện thoại cách đây một tiếng. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON