• Câu hỏi:

  Ý nghĩa của quyền tự do kinh doanh? 

  • A. Ổn định thị trường
  • B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
  • C. Đầu tư phát triển kinh tế
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC