ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là sự phát triển:

  • A. Lớp 1 đến lớp 10
  • B. Cây lớn lên ra hoa kết quả
  • C. Máy móc thay thế công cụ đồ đá
  • D. Hạt nảy mầm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lớp 1 đến lớp 10: Không phải là sự phát triển.

  Chọn A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON