YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào?

  • A. Hoá học      
  • B. Vật lý
  • C. Cơ học
  • D. Xã hội 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động xã hội.

  Chọn D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF