YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào?

  • A. Hoá học      
  • B. Vật lý
  • C. Cơ học
  • D. Xã hội 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động xã hội.

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7014

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON