YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng thuỷ triều là hình thức vận động nào?

  • A. Cơ học
  • B. Vật lý         
  • C. Hoá học
  • D. Sinh học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiện tượng thuỷ triều là hình thức vận động vật lý.

  Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON