AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào nói chưa đúng về thao tác tìm hiểu đề?

  • A. Đề tổng hợp là loại đề có yêu cầu hình thức hai thể loại văn nghị luận cùng một lúc. Có những đề vừa đòi hỏi giải thích vừa đòi hỏi chứng minh hoặc vừa đòi hỏi giải thích vừa đòi hỏi bình luận, vừa bình luận vừa chứng minh.
  • B. Đọc kĩ đề, gạch chân những từ quan trọng, làm rõ ý nghĩa từ quan trọng.
  • C. Xem xét mối quan hệ giữa các vế câu trong lời nhận định để xác định các luận điểm.
  • D. Xác định những yêu cầu về thể loại, nội dung và phạm vi giới hạn của đề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>