YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc kiểu bài nghị luận bàn về một ý kiến về văn học?

  • A. Khi đọc lại tập thơ “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh, giáo sư Đặng Thai Mai có nhận xét: “Thơ của Bác có bao hàm hai yếu tố hòa hợp với nhau một cách nhuần nhụy: chất trữ tình và chất thép”. Em hiểu thế nào về nhận xét đó? Hãy phân tích một số bài trong tập thơ để chứng minh.
  • B. Bài về vai trò, tác dụng của sách, Macxim Gorki viết: "Sách mở rộng ra trưóc mắt tôi những chân trời mới”. Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên.
  • C. Lê Quý Đôn cho rằng: "Thơ khởi phát từ trong lòng người ta”, còn Ngô Thì Nhậm cũng nhấn mạnh: "Hãy xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần”. Từ ý kiến trên, em hãy nêu vai trò quan trọng của tình cảm trong thơ.
  • D. Trong "Lời cùng bạn đọc” mở đầu tập thơ của mình, Sóng Hồng viết: “Thơ tức là sự thể hiện của con người một cách cao đẹp. Thơ không chỉ nói lên tình cảm riêng của nhà thơ mà nhiều khi thông qua tình cảm đó nói lên niềm hi vọng của cả dân tộc, những ước mơ của nhân dân, vẽ nên nhịp đập của trái tim quần chúng và xu thế chung của lịch sử con người”. Hãy chứng minh nhận định trên thông qua các dẫn chứng trong thơ Việt nam thời kì 1930 – 1975.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1359

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF