YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào sau đây không đúng với câu hỏi tìm ý cho bài văn nghị luận bàn về một ý kiến về văn học?

  • A. Ý kiến thiên về nội dung hay nghệ thuật của tác phẩm văn học, về tác giả hay về một vấn đề của lí luận văn học.
  • B. Nội dung của đoạn kết bài “Tây Tiến” là gì?
  • C. Bài viết yêu cầu nghị luận ý kiến của ai? Ý kiến về vấn đề gì? Ý nghĩa, giá trị của lời nhận định.
  • D. Ý kiến có những khía cạnh nào cần tác ra để làm rõ hơn?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON