AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý kiến nào sau đây không đúng với câu hỏi tìm ý cho bài văn nghị luận bàn về một ý kiến về văn học?

  • A. Ý kiến thiên về nội dung hay nghệ thuật của tác phẩm văn học, về tác giả hay về một vấn đề của lí luận văn học.
  • B. Nội dung của đoạn kết bài “Tây Tiến” là gì?
  • C. Bài viết yêu cầu nghị luận ý kiến của ai? Ý kiến về vấn đề gì? Ý nghĩa, giá trị của lời nhận định.
  • D. Ý kiến có những khía cạnh nào cần tác ra để làm rõ hơn?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>