ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX?

  • A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ
  • B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học
  • C. Đã từng đứng đầu nhóm mácxít ở Mátxcơva
  • D. Thành lập Đảng Cộng sản xã hội dân chủ Nga

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24329

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON