ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống của giai cấp công nhân và nhân dân lãnh đạo ở Nga ngày càng cơ cực bởi nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

  • A. ách áp bực bóc lột của chế độ phong kiến
  • B. sự bóc lột của tư sản trong và ngoài nước
  • C. nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật
  • D. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24332

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON