ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

  • A. Liên hiệp giải phóng công nhân
  • B. Liên hiệp cách mạng Nga
  • C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân
  • D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON