ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xử lí chất thải có vai trò : 

  • A. Giải quyết nguồn chất thải chăn nuôi
  • B. Giảm ô nhiễm không khí
  • C. Tránh lây lan dịch bệnh cho con người và vật nuôi.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tầm quan trọng của việc xử lí chất thải

  • Giải quyết nguồn chất thải chăn nuôi

  • Giảm ô nhiễm không khí, nguồn nước, môi trường sống của con người

  • Tránh lây lan dịch bệnh cho con người và vật nuôi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON