• Câu hỏi:

  Bể điều áp có vai trò : 

  • A. Ổn định và duy trì áp lực khí
  • B. Dẫn khí sinh hoc đến nơi sử dung.
  • C. Phân hủy các chất rắn
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Bể điều áp: Có vai trò ổn định và duy trì áp lực khí trong bể phân hủy đồng thời đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC