• Câu hỏi:

  Lợi ích của việc sử lý chất thải bằng công nghệ bioga là ?

  • A. Giảm ô nhiễm môi trường.
  • B. Giải quyết vấn đề chất đốt ở nông thôn.
  • C. Tăng hiệu quả sử dụng phân bón cây trồng.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

   

  Lợi ích của việc sử lý chất thải bằng công nghệ bioga:

  • Giảm ô nhiễm môi trường.

  • Giải quyết vấn đề chất đốt ở nông thôn.

  • Tăng hiệu quả sử dụng phân bón cây trồng.

  • Nước thải của hầm Biôga còn sử dụng để nuôi cá.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC