AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét phương trình sau trên tập số thực \({x^{2019}} + x = a{\rm{ }}\left( 1 \right)\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây.

  • A. Phương trình (1) chỉ có nghiệm khi \(a>0\).
  • B. Phương trình (1) chỉ có nghiệm khi \(a<0\).
  • C. Phương trình (1) vô nghiệm khi \(a \ge 0\).
  • D. Phương trình (1) có nghiệm \(\forall a \in R\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA