ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng \(a\). Gọi M là trung điểm của AB và \(\alpha \) là góc tạo bởi MC' và mặt phẳng (ABC). Khi đó \(\tan \alpha \) bằng

  • A. \(\frac{{2\sqrt 7 }}{7}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • C. \(\sqrt {\frac{3}{7}} \)
  • D. \(\frac{{2\sqrt 3 }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE