YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD, gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. \(IJ \bot CD\)
  • B. \(\frac{{JI}}{{DC}} = \frac{1}{3}\)
  • C. IJ // CD
  • D. IC và JD đồng quy tại một điểm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA