AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét phép thử là gieo một con xúc xắc hai lần. Gọi  là biến cố “tổng số chấm trên mỗi mặt sau hai lần xuất hiện là một số chẵn”, gọi  là biến cố “tổng số chấm trên mỗi mặt sau hai lần xuất hiện là một số lẻ” thì \(A \cup B\).

  • A. Là biến cố đối của B.
  • B. Là biến cố đối của A
  • C. Là biến cố chắc chắn.
  • D. Là biến cố không thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>