AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ (biết rằng mỗi người ném bóng vào rổ của mình). Gọi  là biến cố: “cả hai cùng ném không trúng bóng vào rổ”, gọi  là biến cố “có ít nhất một người ném trúng bóng vào rổ”. Khi đó,  và  là hai biến cố

  • A. Đối nhau
  • B. Xung khắc và không phải là đối nhau.
  • C. Không thể
  • D. Chắc chắn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>