AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là \(\frac{1}{5};\frac{2}{7}\). Gọi A là biến cố: “cả hai cùng ném bóng trúng vào rổ”. Khi đó, xác suất của biến cố A là bao nhiêu?

  • A. \(p\left( A \right) = \frac{{12}}{{35}}\)
  • B. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{25}}\)
  • C. \(p\left( A \right) = \frac{4}{{49}}\)
  • D. \(p\left( A \right) = \frac{2}{{35}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>