AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hộp có chứa 5 viên bi màu trắng, 15 viên bi màu xanh và 35 viên bi màu đỏ, mỗi viên bi chỉ có một màu. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 8 viên bi. Khi đó, xác suất để trong số các viên bi được lấy ra có đúng một viên bi có màu xanh là bao nhiêu?

  • A. \(C_{15}^1\)
  • B. \(C_{15}^1.C_{40}^7\)
  • C. \(\frac{{C_{15}^1.C_{40}^7}}{{C_{55}^8}}\)
  • D. \(\frac{{C_{55}^8 - C_{20}^8}}{{C_{55}^8}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>