AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét phép thử là gieo một con xúc sắc hai lần. Gọi N là biến cố “lần đầu xuất hiện mặt năm chấm” thì:

  • A. N={5;5}
  • B. N={(6;1),(6;2),(6;3),(6;4),(6;5)}
  • C. N={(5;1),(5;2),(5;3),(5;4),(5;5),(5;6)}
  • D. N={(1;1),(1;2),(1;3),(1;4),(1;5),(1;6)}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA