AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hội đồng giáo viên gồm có 17 cô giáo và 13 thầy giáo. Nhà trường lập danh sách chấm thi gồm 5 giáo viên trong trường một cách ngẫu nhiên. Khi đó, xác suất để cả 5 người được đưa vào danh sách chấm thi đều là thầy giáo là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{{C_{13}^5}}{{C_{30}^5}}\)
  • B. \(\frac{{C_{17}^5}}{{C_{30}^5}}\)
  • C. \(\frac{{C_{17}^5 + C_{13}^5}}{{C_{30}^5}}\)
  • D. \(\frac{{C_{17}^5.C_{13}^5}}{{C_{30}^5}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>