AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất hai lần. Gọi  là biến cố “tổng số chấm xuất hiện trên mặt của xúc sắc sau hai lần gieo là một số lẻ”. Khi đó xác suất của biến cố  là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{{20}}{{36}}\)
  • B. \(\frac{{18}}{{36}}\)
  • C. \(\frac{{12}}{{36}}\)
  • D. \(\frac{6}{{36}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>